ΚΕΔΕΚ

Τα όργανα NMR και UPLC-ESI-MS ανήκουν στο ΚΕΔΕΚ, αποτελούν τμήμα των Μεγάλων Εργαστηριακών-Ερευνητικών Υποδομών & Οργάνων (ΜΕΥΟ) του ΑΠΘ και υποστηρίζονται για τη λειτουργία τους από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών.