Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τα όργανα NMR και UPLC-ESI-MS είναι εγκατεστημένα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., που προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.