Έρευνα - Research

Οι οργανολογικές υποδομές NMR και UPLC-ESI-MS διατίθενται για συνεργασίες σε ερευνητικό επίπεδο με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.