ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 

1. Καθηγητής Αθανάσιος Σαλίφογλου

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τομέας Χημείας

Τηλέφωνο εποικινωνίας: 2310 996179

Email: salif@auth.gr

 

2. Διαμαντοπούλου Ειρήνη, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΕΔΙΠ

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τομέας Τεχνολογιών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310994363

Emai: ediamant@vergina.eng.auth.gr

 

3. Τζιμπιλής Ευάγγελος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΕΔΙΠ

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τομέας Χημείας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310996178

Email: tzimpi@cheng.auth.gr