Εγκαταστάσεις NMR και UPLC-ESI-MS

Τα όργανα NMR και UPLC-ESI-MS είναι εγκατεστημένα σε χώρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στο υπόγειο του Κτιρίου Δ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο χώρος αυτός είναι ειδικά διαμορφωμένος, ώστε να ικανοποιεί το σύνολο των περιβαλλοντικών συνθηκών λειτουργίας τους. Διαθέτει κατάλληλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υποστηριζόμενες από μονάδα UPS και γεννήτρια H/Z, κλιματισμό και εξαερισμό, καθώς και τις απαραίτητες δικτυακές συνδέσεις.