Καλωσορίσατε

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης και χαρακτηρισμού υλικών μέσω των οργάνων: